Cập nhật lúc:
01:41:14 PM 06/02/2023
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Giá vàng thế giới: 1864.3/1864.8
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 66,400,000 67,200,000
SJC 5c 66,400,000 67,220,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 66,400,000 67,230,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
53,950,000 54,900,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.5 chỉ
53,950,000 55,000,000
Nữ Trang 99.99% 53,700,000 54,500,000
Nữ Trang 99% 52,660,000 53,960,000
Nữ Trang 68% 35,214,000 37,214,000
Nữ Trang 41.7% 20,879,000 22,879,000