Cập nhật lúc:
03:34:26 PM 06/07/2022
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Giá vàng thế giới: 1741/1741.5
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 67,850,000 68,450,000
SJC 5c 67,850,000 68,470,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 67,850,000 68,480,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
52,500,000 53,450,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.5 chỉ
52,500,000 53,550,000
Nữ Trang 99.99% 52,350,000 53,050,000
Nữ Trang 99% 51,225,000 52,525,000
Nữ Trang 68% 34,228,000 36,228,000
Nữ Trang 41.7% 20,274,000 22,274,000