Cập nhật lúc:
03:44:13 PM 21/05/2024
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L, 1KG 88,700,000 90,700,000
SJC 5c 88,700,000 90,720,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 88,700,000 90,730,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
75,550,000 77,250,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.3 chỉ, 0.5 chỉ
75,550,000 77,350,000
Nữ Trang 99.99% 75,450,000 76,450,000
Nữ Trang 99% 73,693,000 75,693,000
Nữ Trang 68% 49,641,000 52,141,000
Nữ Trang 41.7% 29,533,000 32,033,000