Cập nhật lúc:
10:17:17 AM 09/12/2023
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Giá vàng thế giới: 1993.2/1993.7
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L, 1KG 72,800,000 74,000,000
SJC 5c 72,800,000 74,020,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 72,800,000 74,030,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
60,700,000 61,750,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.3 chỉ, 0.5 chỉ
60,700,000 61,850,000
Nữ Trang 99.99% 60,600,000 61,450,000
Nữ Trang 99% 59,542,000 60,842,000
Nữ Trang 68% 39,940,000 41,940,000
Nữ Trang 41.7% 23,777,000 25,777,000