Cập nhật lúc:
03:34:01 PM 30/05/2023
 Đơn vị tính: VNĐ/lượng
Giá vàng thế giới: 1945.7/1946.2
Loại vàng Mua Bán
SJC 1L, 10L 66,400,000 67,000,000
SJC 5c 66,400,000 67,020,000
SJC 2c, 1C, 5 phân 66,400,000 67,030,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
55,550,000 56,500,000
Vàng nhẫn SJC 99,99
0.5 chỉ
55,550,000 56,600,000
Nữ Trang 99.99% 55,400,000 56,100,000
Nữ Trang 99% 54,345,000 55,545,000
Nữ Trang 68% 36,302,000 38,302,000
Nữ Trang 41.7% 21,546,000 23,546,000

Warning: require_once(Connections/configs.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sjc/domains/sjc.com.vn/public_html/box/box_total.php on line 1

Fatal error: require_once(): Failed opening required 'Connections/configs.php' (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/sjc/domains/sjc.com.vn/public_html/box/box_total.php on line 1